Tenis Oyuncularında Sakatlıklar ve Rehabilitasyonu | Bölüm 5

Sporcu Sağlığı

Diz sakatlıkları sert yan hareketlerden dolayı tenis oyuncularında sık gözlenir. En sık gözlenen diz rahatsızlıklarından biri patellafemoral fonksiyon bozukluğudur. Bu rahatsızlıkta dizin ön kaslarında aşırı yüklenme oluşur. Diz kapağı kemiğinin yerleşimi de bu rahatsızlığı tetikleyebilir. Ağrı birden başlar, genelde diz kapağı kemiğinin gerisinde ya da üstünde ortaya çıkar, aktivitenin sona ermesiyle geçer, ancak şiddetli durumlarda devam edebilir. Fizik muayenede bazı diz kaslarında lif kaybı izlenir. Bazen diz kemiğinin yerinden oynadığı, hatta tamamen çıktığı izlenebilir. Tedavide kuadriseps kasının güçlendirilmesi amaçlanmalıdır. 8-9 ay süreyle uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon programına cevap alınamazsa cerrahi düşünülebilir.

Sıçrayıcı dizi ise patella ya da kuadriseps tendinitinin diğer ismidir. Tekrarlayıcı sıçrama ve eğilme hareketlerinin olduğu spor dallarında sık izlenir. Ağrının ortaya çıkışı ve artışı patellafemoral fonksiyon bozukluğuna benzer, ancak sonunda tendonda yırtık oluşabilir. Fizik muayenede noktasal hassasiyet ve şişlik tespit edilir. Kuadriseps kasında atrofi ve diz kapağı kemiğinin aşırı hareketliliği bulgular arasındadır. Yine diz kapağı kemiğinde çeşitli bozulmalar, hatta tendonun çekilmesine bağlı ufak kırıklar görülebilir. Tedavide fizik tedavi ve kuadriseps kasının güçlendirilmesi önerilir. Cerrahi seçenek uygulaması son derece kısıtlıdır.

Menisküs yaralanmaları ise dizi hafifçe bükük ayakta duran sporcularda daha sık tespit edilir. İç ve dış menisküslerde özellikle arka boynuzda yırtıklar oluşur. Dizde takılma ve bükülme hissi olabilir. Fizik muayenede kuadrisesp kasında lif kaybı ve eklem hattında hassasiyet izlenir. Diz eklemini zorlayıcı testlerle tanı konabilir ve MR görüntüleme altın standart olarak kullanılır. Rehabilitasyon programı konservatiftir. Diz çevresi kaslarının germe ve güçlendirme programı tamamlandıktan sonra jogging ve koşu çalışmasına geçilebilir. Özellikle kova sapı yırtıklarında konservatif tedavi faydalı olmayabilir.

Bursalar vücüdun birçok ekleminde aşırı sürtünmeyi engelleyen sıvı dolu yastıkçıklardır. Aşırı gerilme ve sürtünme sonucu iltihaplandıkları durumlara bursit denir. Dizin genelde iç kısımlarının ön ve arka bölümlerinde bu rahatsızlık ortaya çıkar. Tedavide soğuk, analjezik uygulama, dinlenme, germe ve güçlendirme egzersizleri önerilir.

Tenis sporunda bacak ve ayak bileğinde de ciddi sakatlıklar olabilir. Tenisçi bacağı denilen rahatsızlıkta ayak bileğinin ani yukarı kaldırılmasıyla kas zorlanması yaşanır. Bu durum teniste servis atışından sonra geride kalan bacakta olur. Artan yaş, yetersiz kas germe, yorgunluk ve daha önceki yaralanmalar bu sakatlığa yol açar. Kist, damar tıkanıklığı ve tümör ayırıcı tanılardır. Baldır kaslarında hassiyet ve ayak bileğinin yukarı hareketinin kısıtlanması izlenir. Germe güçlendirme egzersizleri ve fizik tedaviyle sporcular 2-12 hafta sonra sahalara dönebilir.

Kaval kemiği (tibia) stres sendromu ise kasların artık şoku emme güçlerinin zayıflaması ve bu şokun doğrudan kaval kemiğine iletilmesiyle ortaya çıkar. Kemiğin arka iç kısmında ağrı oluşur. Ayak bileğinin aşağı hareketiyle ağrı artar. Tedavide dinlenme ve splint kullanımı önerilir.

Paylaşın:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir